Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font
úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


 • banner záhlaví
  Učebna chemie- laboratoř, po rekonstrukci
 • banner záhlaví
  čtenářská učebna
 • banner záhlaví
  Budova školy po rekonstrukci
 • banner záhlaví
  Dřevodílna
 • banner záhlaví
  Učebna německého jazyka
 • banner záhlaví
  Kovodílna
 • banner záhlaví
  Počítačová učebna
 • banner záhlaví
  Učebna anglického jazyka

Menu


aktuality

STÁVKA 27.11.2023 21.11.2023

STÁVKA 27. 11. 2023

Vážení rodiče, milé děti,
oznamuji Vám, že zaměstnanci školy se připojí ke stávce 27. 11. 2023, pokud se tato uskuteční. Vzhledem k tomu, že se jedná prakticky o všechny zaměstnance,
bude škola uzavřena, v provozu nebude ani školní jídelna a školní družina.

V pondělí dne 27. 11. 2023 tedy neposílejte děti do školy.


Mrzí nás, že rodičům, kterých se velmi vážíme, tímto možná znepříjemníme jeden den, ale případné dopady všech záměrů MŠMT, potažmo vlády, by znamenaly tak vážné ohrožení vzdělávání žáků, zejména v postižených regionech, že proti nim musíme vystoupit. Nebojujeme za sebe, ale za děti a jejich kvalitní vzdělání.

Upozorňuji, že v případě, že by stávka byla odvolána, se škola normálně otevře. O definitivním rozhodnutí se nyní jedná, o všem Vás budeme co nedříve informovat. Nicméně záměr zveřejňujeme už nyní, abychom Vás včas na možnost stávky upozornili.

Proč se zaměstnanci rozhodli stávkovat:
 • není to kvůli platům učitelů, i přestože vláda slíbila 130 % oproti skutečným 113 % z průměrné mzdy;
 • nesouhlasíme s plánovaným omezováním počtu asistentů pedagoga, jsou pro vzdělávání žáků důležití;
 • nesouhlasíme se snižováním platů všech neučitelských zaměstnanců, mnoho z nich má i nyní platy velmi nízké;
 • nesouhlasíme se snížením počtu možných odučených hodin (tzv. PHmax), např. úbytek dělených hodin, které jsou efektivní po vzdělávání jazyků, informatiky atd.;
 • nesouhlasíme se snížením prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky žáků a výpočetní technika pro žáky;
 • neexistující koncepce, nejasná budoucnost zajištění provozu škol (kdo bude platit nepedagogy), nedodržování koncepčních dokumentů a termínů (revize nového rámcového vzdělávacím programu). 

Naše požadavky lze ve stručnosti shrnout do následujících bodů:
 1. Okamžité zabezpečení dostatku prostředků pro kapitolu školství tak, aby se v roce 2024 nekrátily mzdy nepedagogických zaměstnanců ani ONIV a PHmax škol (dle vyjádření pana ministra se jedná o 5 miliard korun).
 2. Okamžité zahájení reálné a férové debaty o změnách v systému inkluze (počty asistentů, pozice psychologa a speciálního pedagoga) a to od roku 2025 a koncepčně.
 3. Plnění koncepčních dokumentů MŠMT nebo zahájení skutečné diskuze a tvůrčí práce na změnách koncepce tak, aby tyto vedly ke zlepšení a zefektivnění školství a nikoli pouze k marginální úspoře za každou cenu.
Důležité informace ke stávce pro rodiče:
 • rodič nemá právo na žádné mimořádné volno v zaměstnání (ošetřování);
 • rodič nemusí žáka omlouvat, rovněž mu nebude počítána absence;
 • strava bude hromadně odhlášena.
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

V Počátkách, 21. listopadu 2023
 
Mgr. Jaroslav Blažíček, ředitel a zaměstnanci ZŠ Počátky

Oznámení o zvýšení stravného ve školní jídelně 20.11.2023

Vzhledem ke zvýšení cen vstupních komodit (potraviny) jsme po překalkulování nuceni zvýšit cenu stravného:
cena oběda:    děti 7 – 10 let        38,- Kč
                        děti 11 – 14 let      40,- Kč
                        děti 15 let              44,- Kč

Platnost od 1. ledna 2024

Prosíme o zajištění dostatku finančních prostředků pro uskutečnění platby v inkasním termínu 16. - 18. kalendářního dne v měsíci.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-23 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz