Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font
úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví

Menu

Informace pro rodiče

 
Vážení rodiče,

Ředitelství ZŠ v Počátkách oznamuje, že pro malý zájem bude školní družina v době VELIKONOČNÍCH  PRÁZDNIN ( čtvrtek 6.dubna 2023 ) UZAVŘENA. Provoz zahájíme opět po Velikonočním pondělí 11.4.2023

Na závěr školního roku chystáme pro děti  „ Zábavné odpoledne na BERUŠCE“.  Akce bude probíhat v areálu tábora Beruška -  1 km směr Valcha.
PROGRAM:  překonávání nízkých lanových překážek pod dohledem vyškolených instruktorů  a  pohádkové hry v lese.
TERMÍN : pátek  26.5.2023  od 14:00 hod. -  21:00 hod.
 Ze školní družiny budeme odcházet společně pěšky. Pokud půjdou děti na akci rovnou z družiny, školní aktovky jim na místo převezeme autem. Vyzvedávat si je budete ve 21:00 hodin osobně ve zděné budově tábora Beruškla.U areálu je možnost zaparkování.
CENA: 370,- Kč. V ceně je zahrnut pitný režim a špekáčky k opékání na ohni. Při nepříznivém počasí budeme domlouvat náhradní termín akce.
PŘIHLÁŠENÍ: ( závazné) – prosíme do 17.3.2023  Počet míst je omezený, přednost budou mít proto zájemci rychleji přihlášení .Platí pouze přihláška prostřednictvím  dmsoftwaru.
Za nevhodné chování ve školní družině lze případné zájemce vyloučit a doplnit náhradníky.
O dalších podrobnostech a termínu zaplacení budeme včas informovat přihlášené zájemce.

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE ŠD NA DUBEN:
"Velikonoční dílničky" - jarní a Velikonoční vyrábění, koledování s pomlázkou.
"Družinové čarodějnice" - kostýmy, vaření lektvaru, zábavné soutěže, výtvarná soutěž.

Veškeré fotografie z akcí ŠD si lze prohlédnout v naší družinové fotogalerii na internetu ( rajce.net ). Přístupové heslo naleznete v "Informacích pro rodiče", které jste obdrželi na začátku školního roku, nebo vám ochotně sdělíme osobně.

Rozdělení dětí do jednotlivých družinových oddělení  2022 - 2023
1. třída - odd.1 (třída č. 21 - přízemí vedle tělocvičny) vychovatelka Bc. Bouzková N.
2.třída - odd.2 (třída č.18 - přízemí vedle jídelny) vychovatelka Navrátilová I. Dis.
3.třída - odd.3 (třída č.16 - 1.stupeň, 1.patro) vychovatelka Bc. Votrubová V.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               
Pokud posíláte své dítě do ranní družiny samotné, můžete si jeho bezpečný příchod telefonicky ověřit na čísle ŠD  561 034 934.

Jestli-že je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz školní družiny po dobu delší než 5 dnů,úplata se účastníkovi poměrně sníží. Vzniklé přeplatky vracíme v dalším měsíci.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nastavení na čip je stejné. Od 6:25 do 7:15 a od 7:30 do 7:55. Pokud se v tomto čase nemůžou děti do školy dostavit, použijí výjimečně hlavní vchod - zvonek ŠD. Vyzvedávání dětí probíhá rovněž hl. vchodem na zazvonění. 
 
Opakovaně žádáme zákonné zástupce, pokud potřebují své dítě uvolnit z docházky do ŠD jinak, než si vyplnili v Zápisovém lístku, aby změny a omluvenky psali VŽDY PÍSEMNĚ.  Bez písemného souhlasu nemůžeme dítě ze ŠD uvolnit.

 Prosíme rodiče, pokud budou do školy dětem dávat mobilní telefony a tablety, aby děti vyrozuměli o tom, že neumíme ručit (a neručíme) za jejich případné poškození nebo odcizení (toto je zakotveno ve školním řádu). Tyto předměty jsou na vaší plné zodpovědnosti.

Telefonní  kontakty: 
 
Bc.Bouzková Naďežda                      607 751 290
Navrátilová Ivana Dis.                        776 004 925
Bc. Votrubová Veronika                     728 834 299
  
 
Pokud máte doma zbytkové papíry z tiskáren či sešitů a nevyužijete je, byli bychom rádi za donesení, využijeme je k malování či případnému tvoření.Taktéž pokud máte doma nějaké hračky, které již nepoužíváte, děti ve ŠD je ještě využijí.
 

Děkuji vám za vaši spolupráci a přeji hezký den!

Bouzková N.


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-23 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz