Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font
úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


 • banner záhlaví
  Učebna chemie- laboratoř, po rekonstrukci
 • banner záhlaví
  čtenářská učebna
 • banner záhlaví
  Budova školy po rekonstrukci
 • banner záhlaví
  Dřevodílna
 • banner záhlaví
  Učebna německého jazyka
 • banner záhlaví
  Kovodílna
 • banner záhlaví
  Počítačová učebna
 • banner záhlaví
  Učebna anglického jazyka

Menu

Informace pro rodiče

 
Vážení rodiče,

provoz školní družiny POSLEDNÍ ŠKOLNÍ DEN  28.6.2024 bude v režimu:
Ranní družina: 6.00 - 7.45 hodin.
Dopolední družina: 8.30 (po vysvědčení) - 11.00 hodin, následuje oběd.
Odpolední družina: 11.00 - dle potřeby.

 Během LETNÍCH PRÁZDNIN  bude provoz ŠD přerušen. Fungovat začneme opět 2.září 2024 a to v celodenním režimu od 6:00 - 16:05 hodin.
Přejeme všem našim dětem i rodičům krásné prázdniny.


Rozdělení dětí do jednotlivých družinových oddělení  na rok 2024 - 2025
1. třída - odd.I. (třída č.21 - přízemí vedle tělocvičny) vychovatelka Bc. Bouzková N..
2.třída - odd.II. (třída č.18 - přízemí vedle jídelny) vychovatelka Navrátilová I. Dis.
3.třída - odd.III. (třída č.23 - 1.stupeň, 1.patro) vychovatelka Bc. Votrubová V.


Pokud se dětem změní odchod ze školní družiny do kroužku na jiný den, prosíme o informaci na lístek, nebo email.

Posíláte-li své dítě do ranní družiny samotné, můžete si jeho bezpečný příchod telefonicky ověřit na čísle ŠD  561 034 934.


Co připravujeme na ČERVEN 2024 :
24.6. - Rébusový král: soutěž ve 4 věkových kategoriích
_________________________________________________________________________

Veškeré fotografie z akcí ŠD si lze prohlédnout v naší družinové fotogalerii na www.druzinapocatky.rajce.net . Heslo ke každé akci pravidelně rozesíláme prostřednictvím dmsoftwaru.
             
Jestli-že je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz školní družiny po dobu delší než 5 dnů,úplata se účastníkovi poměrně sníží. Vzniklé přeplatky vracíme v dalším měsíci, nebo konci školního roku.
Nastavení na čip je stejné. Od 6:00 do 7:15 a od 7:30 do 7:55. Pokud se v tomto čase nemůžou děti do školy dostavit, použijí výjimečně hlavní vchod - zvonek ŠD. Vyzvedávání dětí probíhá rovněž hl. vchodem na zazvonění. 
 
Opakovaně žádáme zákonné zástupce, pokud potřebují své dítě uvolnit z docházky do ŠD jinak, než si vyplnili v Zápisovém lístku, aby změny a omluvenky psali VŽDY PÍSEMNĚ.  Bez písemného souhlasu nemůžeme dítě ze ŠD uvolnit.

 Prosíme rodiče, pokud budou do školy dětem dávat mobilní telefony a tablety, aby děti vyrozuměli o tom, že neumíme ručit (a neručíme) za jejich případné poškození nebo odcizení (toto je zakotveno ve školním řádu). Tyto předměty jsou na vaší plné zodpovědnosti.
 
Telefonní  kontakty: 
Bc.Bouzková Naďežda                      607 751 290
Navrátilová Ivana Dis.                        776 004 925
Bc. Votrubová Veronika                     728 834 299
  
Pokud máte doma zbytkové papíry z tiskáren či sešitů a nevyužijete je, byli bychom rádi za donesení, využijeme je k malování či případnému tvoření.Taktéž pokud máte doma nějaké hračky, které již nepoužíváte, děti ve ŠD je ještě využijí.
 

Děkuji vám za vaši spolupráci a přeji hezký den!

Bouzková N.


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-24 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz