Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font
úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví

Menu

Informace pro rodiče

 
Vážení rodiče,

ředitelství ZŠ v Počátkách oznamuje, žě pro malý zájem bude školní družina v době 
LETNÍCH PRÁZDNIN uzavřena. 
Provoz v novém školním roce 2023 - 2024 začne v pondělí 4. září 2023.
Nově bude ranní školní družina otevřená již od 6:00 hodin.

 
PŘIPRAVOVANÉ AKCE ŠD NA ČERVEN:
"Hádankový král" - rébusová a hádanková soutěž
 "Sportík" - atletická soutěž na tartanovém hřišti

Veškeré fotografie z akcí ŠD si lze prohlédnout v naší družinové fotogalerii na internetu ( rajce.net ). Přístupové heslo naleznete v "Informacích pro rodiče", které jste obdrželi na začátku školního roku, nebo vám ochotně sdělíme osobně.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v Počátkách bude letos probíhat od 24. 7. -  28.7.2023. Přihláška: ATTAVENA.CZ/PRIMESTSKE-TABORY

Rozdělení dětí do jednotlivých družinových oddělení  2022 - 2023
1. třída - odd.1 (třída č. 21 - přízemí vedle tělocvičny) vychovatelka Bc. Bouzková N.
2.třída - odd.2 (třída č.18 - přízemí vedle jídelny) vychovatelka Navrátilová I. Dis.
3.třída - odd.3 (třída č.16 - 1.stupeň, 1.patro) vychovatelka Bc. Votrubová V.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               
Pokud posíláte své dítě do ranní družiny samotné, můžete si jeho bezpečný příchod telefonicky ověřit na čísle ŠD  561 034 934.

Jestli-že je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz školní družiny po dobu delší než 5 dnů,úplata se účastníkovi poměrně sníží. Vzniklé přeplatky vracíme v dalším měsíci.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nastavení na čip je stejné. Od 6:25 do 7:15 a od 7:30 do 7:55. Pokud se v tomto čase nemůžou děti do školy dostavit, použijí výjimečně hlavní vchod - zvonek ŠD. Vyzvedávání dětí probíhá rovněž hl. vchodem na zazvonění. 
 
Opakovaně žádáme zákonné zástupce, pokud potřebují své dítě uvolnit z docházky do ŠD jinak, než si vyplnili v Zápisovém lístku, aby změny a omluvenky psali VŽDY PÍSEMNĚ.  Bez písemného souhlasu nemůžeme dítě ze ŠD uvolnit.

 Prosíme rodiče, pokud budou do školy dětem dávat mobilní telefony a tablety, aby děti vyrozuměli o tom, že neumíme ručit (a neručíme) za jejich případné poškození nebo odcizení (toto je zakotveno ve školním řádu). Tyto předměty jsou na vaší plné zodpovědnosti.

Telefonní  kontakty: 
 
Bc.Bouzková Naďežda                      607 751 290
Navrátilová Ivana Dis.                        776 004 925
Bc. Votrubová Veronika                     728 834 299
  
 
Pokud máte doma zbytkové papíry z tiskáren či sešitů a nevyužijete je, byli bychom rádi za donesení, využijeme je k malování či případnému tvoření.Taktéž pokud máte doma nějaké hračky, které již nepoužíváte, děti ve ŠD je ještě využijí.
 

Děkuji vám za vaši spolupráci a přeji hezký den!

Bouzková N.


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-23 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz