úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví

Menu

Informace pro rodiče

Dobrý den

Rotační výuka žáků I.stupně:

Od pondělí 12.4.2021 funguje školní družina pro žáky na prezenční výuce ze 2.B, 3.A a 4.A.
Od 19.4.2021 přivítáme žáky 1.třídy, 2.A, 3.B a 4.B. Do odvolání bude platit tato nařízená rotace.

Ranní družina bude kvůli testování fungovat v kmenových třídách I.stupně. Děti budou ráno přicházet vchodem I.stupně u šaten.(Použijí svůj čip). Testovat je budou paní učitelky v označených třídách a až po vyhodnocení testu přejdou do své třídy, kde do začátku vyučování budou se svojí družinovou vychovatelkou.

Odpolední družina je již ve třídách ŠD a přilehlých třídách II.stupně. Vyzvedávání dětí bude proto probíhat klasicky hlavním vchodem - zvonek ŠD. Platí i pro 3. a 4.třídu.

Podrobnější informace obdrží rodiče od svých třídních učitelek do DM software.Veškeřé další dotazy směřujte prosím do emailové adresy vedoucí vychovatelky  nadezda.bouzkova@zspocatky.cz.

Pokud víte, že dítě do ŠD za těchto podmínek nebudete posílat, pošlete prosím písemně žádost o jeho dočasné odhlášení. Nebudete tak muset v době prezenční výuky platit školné.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud posíláte dítě do ranní družiny samotné, můžete si jeho bezpečný příchod telefonicky ověřit na čísle ŠD  561 034 934.

Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz školní družiny po dobu delší než 5 dnů,úplata se účastníkovi poměrně sníží. Vzniklé přeplatky vracíme v dalším měsíci.


Všem rodičům děkujeme za vstřícnost a spolupráci a uděláme maximum, aby se chod školní družiny i při respektování potřebných pravidel blížil co nejvíce běžnému školnímu životu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nastavení na čip je stejné. Od 6:25 do 7:15 a od 7:30 do 7:55. Pokud se v tomto čase nemůžou dostavit, použijí výjimečně hlavní vchod - zvonek ŠD. Vyzvedávání dětí probíhá rovněž hl. vchodem na zazvonění. 
                   
Fotogalerie z akcí školní družiny je k prohlédnutí na internetové adrese (rajce.idnes.cz). Přístupové heslo mají děti vylepené ve svém informačním notýsku.
 
Opakovaně žádáme rodiče,pokud potřebují své dítě uvolnit z docházky do ŠD jinak, než si vyplnili v zápisním lístku, aby změny a omluvenky psali VŽDY PÍSEMNĚ.  Bez písemného souhlasu nemůžeme dítě ze ŠD uvolnit.

 Prosím rodiče, pokud budou do školy dětem dávat mobilní telefony a tablety, aby děti vyrozuměli o tom, že neumíme ručit (a neručíme) za jejich případné poškození nebo odcizení (toto je zakotveno ve školním řádu). Tyto předměty jsou na vaší plné zodpovědnosti.

Telefonní  kontakty: 
 
Bc.Bouzková Naďežda                      607 751 290
Navrátilová Ivana Dis.                        776 004 925
Bc.Křížová Petra                                 608 343 852
  
 
Pokud máte doma zbytkové papíry z tiskáren či sešitů a nevyužijete je, byli bychom rádi za donesení, využijeme je k malování či případnému tvoření.Taktéž pokud máte doma nějaké hračky, které již nepoužíváte, děti ve ŠD je ještě využijí.
 

Děkuji vám za vaši návštěvu a přeji hezký den!

Bouzková N.


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-21 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz