Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font
úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví

Menu

Informace pro rodiče

Dobrý den
v pátek 3.6.2022 od 14:00 hodin se uskuteční "ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE NA BERUŠCE". Sejdeme se v I. a II. oddělení ŠD, odkud budeme společně odcházet do tábora Beruška (asi 1 km směr Valcha). Pokud budou děti na akci odcházet rovnou z družiny, převezeme jim školní aktovky autem, aby si nesly pouze baťůžky. Ve 21:00 hodin si budete děti vyzvedávat osobně v táboře.
Ssebou: pití, svačinu, sportovní obuv, vhodné oblečení na sport, pláštěnku.
Večeře a pitný režim je zajištěn. Vlastní pití děti využijí při hrách v lese.
Prosíme o zaplacení 370,- Kč do 20.5.2022.

Zájemci o provoz školní družiny v době LETNÍCH  PRÁZDNIN se mohou hlásit písemně, telefoniocky nebo prostřednictvím emailu do 27.května 2022. Prosíme pouze o závazné přihlášky.
Pro děti z 1. stupně ZŠ je i v letošním roce připraven v Počátkách PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. Více informací a přihlášky naleznete na: www.attavena.cz.

Na závěr školního roku chystáme pro družinové děti  „ Zábavné odpoledne na BERUŠCE“.  Rodiče přihlášených dětí budeme prostřednictvím dm softwaru včas informovat o placení i dalších podrobnostech.

                 
Pokud posíláte dítě do ranní družiny samotné, můžete si jeho bezpečný příchod telefonicky ověřit na čísle ŠD  561 034 934.

Jestli-že je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz školní družiny po dobu delší než 5 dnů,úplata se účastníkovi poměrně sníží. Vzniklé přeplatky vracíme v dalším měsíci.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nastavení na čip je stejné. Od 6:25 do 7:15 a od 7:30 do 7:55. Pokud se v tomto čase nemůžou dostavit, použijí výjimečně hlavní vchod - zvonek ŠD. Vyzvedávání dětí probíhá rovněž hl. vchodem na zazvonění. 
                   
Fotogalerie z akcí školní družiny je k prohlédnutí na internetové adrese (rajce.idnes.cz). Přístupové heslo mají děti vylepené ve svém informačním notýsku.
 
Opakovaně žádáme rodiče,pokud potřebují své dítě uvolnit z docházky do ŠD jinak, než si vyplnili v zápisním lístku, aby změny a omluvenky psali VŽDY PÍSEMNĚ.  Bez písemného souhlasu nemůžeme dítě ze ŠD uvolnit.

 Prosím rodiče, pokud budou do školy dětem dávat mobilní telefony a tablety, aby děti vyrozuměli o tom, že neumíme ručit (a neručíme) za jejich případné poškození nebo odcizení (toto je zakotveno ve školním řádu). Tyto předměty jsou na vaší plné zodpovědnosti.

Telefonní  kontakty: 
 
Bc.Bouzková Naďežda                      607 751 290
Navrátilová Ivana Dis.                        776 004 925
Bc.Křížová Petra                                 608 343 852
  
 
Pokud máte doma zbytkové papíry z tiskáren či sešitů a nevyužijete je, byli bychom rádi za donesení, využijeme je k malování či případnému tvoření.Taktéž pokud máte doma nějaké hračky, které již nepoužíváte, děti ve ŠD je ještě využijí.
 

Děkuji vám za vaši návštěvu a přeji hezký den!

Bouzková N.


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-22 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz