Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font
úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví

Menu

Informace pro rodiče

 
Vážení rodiče,

připomínáme splatnost úplaty za zájmové vzdělávání na druhé pololetí ( únor - červen) do 15.2.2023. Poplatek zůstává stejný: 600,- Kč na dítě za celodenní družinu a 300,- Kč pro děti navštěvující pouze ranní družinu.

ředitelství ZŠ v Počátkách oznamuje,že v době POLOLETNÍCH PRÁZDNIN - pátek 3.2.2023 bude školní družina pro malý zájem UZAVŘENA.

13.2.2023 připravujeme TRADIČNÍ KARNEVAL VE DRUŽINĚ. Využíváme termín, kdy na 1.stupni ZŠ probíhá projektový den" Maškarní pondělí ". Do družiny mohou přijít děti v maskách i po vyučování . Není povinné, se svými vychovatelkami si děti  vyrobí též masky a škrabošky, které použijí.

Veškeré fotografie z akcí ŠD si lze prohlédnout v naší družinové fotogalerii na internetu ( rajce.net ). Přístupové heslo naleznete v "Informacích pro rodiče", které jste obdrželi na začátku školního roku, nebo vám ochotně sdělíme osobně.

Rozdělení dětí do jednotlivých družinových oddělení  2022 - 2023
1. třída - odd.1 (třída č. 21 - přízemí vedle tělocvičny) vychovatelka Bc. Bouzková N.
2.třída - odd.2 (třída č.18 - přízemí vedle jídelny) vychovatelka Navrátilová I. Dis.
3.třída - odd.3 (třída č.16 - 1.stupeň, 1.patro) vychovatelka Bc. Votrubová V.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               
Pokud posíláte dítě do ranní družiny samotné, můžete si jeho bezpečný příchod telefonicky ověřit na čísle ŠD  561 034 934.

Jestli-že je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz školní družiny po dobu delší než 5 dnů,úplata se účastníkovi poměrně sníží. Vzniklé přeplatky vracíme v dalším měsíci.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nastavení na čip je stejné. Od 6:25 do 7:15 a od 7:30 do 7:55. Pokud se v tomto čase nemůžou děti do školy dostavit, použijí výjimečně hlavní vchod - zvonek ŠD. Vyzvedávání dětí probíhá rovněž hl. vchodem na zazvonění. 
 
Opakovaně žádáme rodiče, pokud potřebují své dítě uvolnit z docházky do ŠD jinak, než si vyplnili v Zápisovém lístku, aby změny a omluvenky psali VŽDY PÍSEMNĚ.  Bez písemného souhlasu nemůžeme dítě ze ŠD uvolnit.

 Prosíme rodiče, pokud budou do školy dětem dávat mobilní telefony a tablety, aby děti vyrozuměli o tom, že neumíme ručit (a neručíme) za jejich případné poškození nebo odcizení (toto je zakotveno ve školním řádu). Tyto předměty jsou na vaší plné zodpovědnosti.

Telefonní  kontakty: 
 
Bc.Bouzková Naďežda                      607 751 290
Navrátilová Ivana Dis.                        776 004 925
Bc. Votrubová Veronika                     728 834 299
  
 
Pokud máte doma zbytkové papíry z tiskáren či sešitů a nevyužijete je, byli bychom rádi za donesení, využijeme je k malování či případnému tvoření.Taktéž pokud máte doma nějaké hračky, které již nepoužíváte, děti ve ŠD je ještě využijí.
 

Děkuji vám za vaši spolupráci a přeji hezký den!

Bouzková N.


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-23 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz