úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví

Menu


aktuality

Aktualizace dokumentu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 28.05.2020

Dne 27.5.2020 byla Ministerstvem školství vydána aktualizace dokumentu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.
Celé aktualizované vydání je dostupné zde.

Zásadní dodatek pro rodiče žáků I.stupně:
... Ředitel může (podle podmínek školy) zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupin ...

 

Osobní přítomnost žáků II.stupně v základní škole 28.05.2020

Dne 27.5.2020 vydalo Ministerstvo školství aktualizaci dokumentu Ochrana zdraví a provoz základních škol do konce školního roku 2019/2020, jímž by měla být umožněna osobní přítomnost žáků II. stupně v základní škole.
 
Od 8. 6. 2020 do 19. 6. 2020 bude v naší základní škole realizována konzultační výuka pro II. stupeň následujícím způsobem:

v pondělí 6. ročníky

v úterý 7. ročníky

ve středu 8. ročníky

ve čtvrtek 9. ročníky

Žáci budou mít 5 vyučovacích hodin. Rozpis jednotlivých vyučovacích hodin bude dodán, přičemž budou konzultovány, kromě výchov, všechny předměty.

Závazné potvrzení účasti Vašeho dítěte na této výuce (ANO, NE + jméno dítěte a třídu) zasílejte třídním učitelům do 1. 6. 2020 do 8:00.

Při nástupu do školy musí každý žák donést čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ke stažení zde.
 

Informace k návratu žáků I. stupně 25.5.2020 20.05.2020

V pondělí 25.5.2020 bude obnovena prezenční výuka pro žáky I. stupně, na dobrovolné bázi.
Na základě rozhodnutí MŠMT budou utvořeny školní skupiny po maximálně 15ti dětech.
Výuka, ve změněném režimu, bude probíhat každý pracovní den.

V ranních hodinách bude škola otevřena od 7:30. Žáci z 1. - 4. tříd budou do školy vstupovat vchodem z ulice Březinova (vchod pro I. stupeň). U vchodu proběhne dezinfikace rukou a budou pokračovat do své třídy. Oděv si děti odloží ve třídách, šatny nebudou do konce školního roku přístupné. V učebně si sednou po jednom do připravených lavic.
Ve škole jsou k dispozici bezdotykové teploměry, dětem bude možno v proběhu výuky měřit teplotu.

Vstup (vchod) pro žáky 5. tříd zůstává nezměněn, vcházet do školy budou tedy vchodem "od pomníku".

Po celou dobu pohybu dětí ve společných prostorách platí pravidlo nošení roušky. Ty budou žáci odkládat do přineseného igelitového sáčku až na pokyn učitele. 

Na základě mimořádných hygienických opatření o nepotkávání se členů jednotlivých skupin jsme vytvořili harmonogram výuky od příchodu dětí do školy přes oddělené přestávky, oběd, odpolední organizaci, až po odchod žáků ze školy. Bližší informace budou sděleny přímo dětem ve škole, případně rodičům, jednotlivými vyučujícími přes DM Software.

Předpokládaný konec dopolední vzdělávací části je prozatím stanoven zhruba v tyto časy (poté se budou jednotlivé skupiny přesouvat organizovaně do jídelny):
 1. třídy 10:35
 2. třídy 11:05
 3. třídy 11:30
 4. třída 11:45 (+ 9. třídy)
 5. třídy 12:00
Po obědě si budou jednotlivé skupiny přebírat vychovatelky a asistentky pedagogů. O průběhu odpoledního vyzvedávání dětí budou rodiče informováni přes DM Software přímo od svých třídních učitelek.

Všichni žáci mají přihlášené obědy, kdo do školy nenastoupí, pohlídá si jejich odhlášení.

První den nástupu do školy je třeba dodat originál Čestného prohlášení, pokud jste do školy dodali pouze jeho kopii, posílali scan emailem.
 
Závěrem ještě upřesnění některých informací:
 • Do školy bude umožněn vstup pouze zdravým dětem, bez jakýchkoliv příznaků nebo projevů nemoci (viz Čestné prohlášení).
 • Pro příchod ke škole a pohyb venku platí nařízení zakrytí úst a nosu, stejně tak je platné nařízení dodržení rozestupů 2 metry mezi jednotlivými žáky při čekání u vstupu do školy (neplatí pro členy jedné domácnosti).
 • Časy odchodů na oběd jsou prozatím orientační a nejsou nutně závislé na konci dopolední vzdělávací části. V současné době nejsme schopni odhadnout, zda vše bude probíhat dle tohoto časového plánu, proto žádáme všechny rodiče o trpělivost a maximální spolupráci. Celá organizace je velice složitá a nesnadná, pokud chceme dodržet všechna nařízení. Je možné, že se bude časový harmonogram během prvního týdne ještě měnit.
 • Podrobnosti ohledně rozvrhů, průběhu výuky a všechny další konkrétní informace obdrží rodiče a děti od své třídní učitelky přes DM Software.
 • Pro žáky, kteří do školy od 25. května nenastoupí, zůstává výuka distanční formou.
Dále bychom chtěli požádat rodiče dětí, kteří jezdí k budově školy autem, aby brali v úvahu omezené možnosti parkování a výstupu dětí z vozidel v bezprostřední blízkosti budovy školy. V současné době probíhá rekonstrukce školy a zvýšeným provozem v dopravě by mohla být ohrožena bezpečnost ostatních osob pohybujících se v okolí školy. Jedná se zejména o čas od 7:30 do 8:00 hodin. Proto prosíme všechny rodiče-řidiče o toleranci a ohleduplnost.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
 

Nejčastější dotazy ke znovuotevření školy pro žáky I. stupně od 25. května 2020: 12.05.2020

Vzhledem k blížícímu se datu znovuotevření I. stupňů základních škol (25. května 2020), se čím dál častěji setkáváme s mnoha dotazy ze strany rodičů a zákonných zástupců našich žáků. V současné době ještě nejsme schopni zdaleka všechny zodpovědět. I my, jakožto škola, dostáváme informace průběžně, dle jednotlivých rozhodnutí vlády a snažíme se je okamžitě zpracovávat. V současné době věnujeme velkou pozornost přípravě na znovuotevření I. stupně naší školy.

Nejčastější dotazy a problémy, které se k nám od Vás, rodičů, dostaly, se tedy pokusíme zodpovědět zde:

Mám dítě na I. stupni ZŠ. Kdy může opět začít chodit do školy?
Docházka bude obnovena od pondělí 25. května, alespoň podle stávajícího rozvolňovacího plánu daného Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství. 

Mám zájem o účast mého dítěte na vzdělávacích aktivitách v ZŠ. Jak mám postupovat?
Nejprve tuto skutečnost oznámíte třídní učitelce. To již mnozí učinili, děkujeme za to! Tímto bude Vaše dítě zařazeno do tzv. školní skupiny (max. 15 dětí).  Dále si připravíte k prostudování a podpisu Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění, které vyplníte, podepíšete a doručíte jakýmkoliv způsobem do školy. Bez tohoto Česného prohlášení nemůžeme Vaše dítě do školní skupiny přijmout. Doporučujeme dodržet všechny zaslané termíny, později již nebude možné nikoho do skupiny zařadit. Skupiny budou neměnné až do konce školního roku.
čestné prohlášení zde:
https://www.zspocatky.cz/userfiles/file/priloha-1-cestne-prohlaseni_20200504113032.pdf
! Rodiče, kteří čestné prohlášení budou posílat emailem, jak kopii, předloží originál první den nástupu dítěte do školy!

Musí moje dítě nastoupit do školy 25. května?

Ne, nemusí. Docházka bude umožněna, nikoliv však povinná. Je tedy zcela dobrovolná až do konce školního roku 2019/2020.

Co se bude dít, pokud moje dítě do školy již do konce školního roku nenastoupí?
Pokud se rozhodnete Vaše dítě nechat po zbytek školního roku doma, bude pokračovat v distanční výuce, stejným způsobem do konce tohoto školního roku. Nic se pro Vás tedy nezmění.

Jak to bude vypadat ve škole a jak se budou děti ve škole učit od 25. května?
Naše škola se na obnovení výuky postupně připravuje. Bližší informace jsou rozepsány v manuálu Ministerstva školství.
manuál Ministerstva školství zde: https://www.zspocatky.cz/userfiles/file/priloha-2-ochrana-zdravi-a-provoz-zakladnich-skol-msmt_20200504113153.pdf

Jak to bude s hodnocením na konci školního roku?
K hodnocení byl taktéž vydán orientační manuál Ministerstvem školství, podle kterého budeme ve škole postupovat. Budeme vycházet z výsledků, které žáci získali za dobu před uzavřením škol, to je od 3. února do 6. března (9.3.-13.3. byly jarní prázdniny). Dále bude přihlédnuto k výsledkům z distanční výuky, prvního pololetí a výsledkům během prezenční výuky v době od 25.5. do 30.6. Hodnocení bude na vysvědčení provedeno formou známek.
Bližší informace v manuálu:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020

Na závěr ještě několik málo zásadních informací, které by snad mohly být předmětem dalších dotazů:
- do školy může dítě, i když bydlí s někým z rizikových skupin, podepíše-li zákonný zástupce "čestné prohlášení"
- do školy nemusí dítě, i když nebydlí s někým z rizikových skupin
- žáci, kteří zůstanou doma a žáci 6. až 8. třídy pokračují i nadále v distanční výuce (doma)
- žáci musí mít s sebou (alespoň) dvě! roušky a igelitový sáček na odložení použité roušky, roušky nosí ve všech! společných prostorách školy (chodby, jídelna, WC...), ve třídě dle pokynů vyučujících
- vzhledem k dodržení hygienických pravidel budou mít jednotlivé skupiny posunuté začátky hodin/přestávek, aby se vzájemně nepotkávaly (určíme až dle počtů dětí v jednotlivých skupinách), rozvrhy budou taktéž odlišné od běžných
- připravte děti na časté mytí rukou a používání dezinfekcí na ruce, škola je dostatečně zásobena

Se všemi dalšími dotazy se obraťte na své třídní učitelky a učitele.
Nebojte se zeptat, jsme tu všichni pro Vás a Vaše děti.

!!! POZOR ZMĚNA TERMÍNU !!! Příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky 05.05.2020

Vážení rodiče,
z organizačních důvodů bude příprava na přijímací zkoušky probíhat pouze každé pondělí a čtvrtek, od 8:00 v rozsahu 4 vyučovacích hodin.
Příprava bude realizována od pondělí 11.5.2020 do odvolání.
Ostatní informace viz níže.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
 

Příprava žáků 9.ročníku na přijímací zkoušky od 11.5.2020 04.05.2020

Vážení zákonní zástupci žáků, rodiče,

na základě pokynu Ochrany zdraví a provoz základních škol vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nabízíme od pondělí 11. 5. 2020 možnost přípravy na přijímací zkoušky Vašeho dítěte v 9. třídě v rozsahu 4 vyučovacích hodin, ve dnech pondělí a čtvrtek v dopoledním čase od 8:00 hod počínaje.

V příloze Vám zasíláme čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a vymezení rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví - viz příloha č. 1. Toto vyplněné a podepsané vyjádření potřebujeme doložit nejpozději do středy 6. 5. 2020 včetně, osobně na sekretariát (8:00 - 12:00), elektronicky e-mailem s elektronickým podpisem nebo oscanované na adresu sekretariat@zspocatky.cz. Vyplněné a podepsané vyjádření považujeme za přihlášení Vašeho dítěte na výše uvedenou přípravu.

Pokud se vyjádříte souhlasně s přítomností Vašich dětí na přípravě, budou dětem automaticky přihlášeny obědy (odhlášky probíhají obvyklou cestou přes www.strava.cz).

Příprava bude probíhat za dodržení hygienických opatření - viz příloha č. 2 Pokyny o Ochraně zdraví MŠMT. Doporučujeme důsledně prostudovat.

PŘÍLOHA č. 1 - zde
PŘÍLOHA č. 2 - zde
 

Přestavba školy 07.03.2020

obrázek k článku: Přestavba školy V nejbližších dnech bude zahájena přestavba naší základní školy. Dbejte proto zvýšené opatrnosti a pokynů firmy, provádějící přestavbu. Děkujeme za pochopení.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-20 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz