Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font
úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


 • banner záhlaví
  Učebna chemie- laboratoř, po rekonstrukci
 • banner záhlaví
  čtenářská učebna
 • banner záhlaví
  Budova školy po rekonstrukci
 • banner záhlaví
  Dřevodílna
 • banner záhlaví
  Učebna německého jazyka
 • banner záhlaví
  Kovodílna
 • banner záhlaví
  Počítačová učebna
 • banner záhlaví
  Učebna anglického jazyka

Menu

Rozpočet 2023/2024

Schválený rozpočet na čerpání financí pro šk. rok 2023/2024
       
1 Výlet 9. tříd (51 dětí)        5 100 Kč (á 100,-)
2 Planetárium 5. třídy (40 dětí)        4 000 Kč (á 100,-)
3 Knižní a jiné odměny na závěr roku        8 000 Kč  
4 Film. a div. představení      19 000 Kč  
5 Sportovní akce a další soutěže (vánoční turnaj, turnaj ve vybíjené, florbal, LVZ ceny)      14 000 Kč  
6 Lyžařský výcvik (cca 46 dětí)        9 200 Kč (á 200,-)
7 MDD (LaO), Mikuláš      13 200 Kč  
8 Mimoškolní aktivita (kroužky)        3 000 Kč  
9 Školní knihovna        6 000 Kč  
10 Potřeby do výtvarné výchovy a pracovních činností      18 000 Kč  
11 Projektové dny + výstava oslava 150 let        6 000 Kč  
12 Členský poplatek AŠSK        5 000 Kč (á 100,-)
13 Různé (např. květiny na uvítání prvňáčků)        9 500 Kč  
  Celkem (bez dalších návrhů)     120 000 Kč  

                    
Mimořádné požadavky:
Vybavení do Tv (LVZ)
Celkem (i s dalšími návrhy)
      20 000 Kč
    140 000 Kč
 
 


Výše příspěvku SRPDŠ ve výši 250,- Kč na dítě.
Další informace:
K dnešnímu dni je na naší škole celkem 350 dětí, z toho 12 ukrajinských.

_________________________________________________________________________

Dodatek k čerpání schváleného rozpočtu  SRPDŠ na rok 2023/2024

Ad 3) knižní odměny + sladkosti – čoko, dort, atd.
             I. stupeň - 4.000,-
            II. stupeň - 4.000,-

 Ad 4) vždy 10,- na žáka do kina v Počátkách (1x film, 1x MARBO) a 30,- Kč na žáka 1x výjezd I. a II. stupně do divadla na 1 představení

Ad 5) stolní tenis               1.000,-
          Vybíjená                  1.000,-
          Florbal                     3.000,-
          LVZ                          5.000,- (medaile a ceny)
          Dračí lodě                2.000,-
          Sport. utkání            2.000,- (zájezd na basketbal, hokej…)
 
Ad 7) V rozpočtu na LaO počítáno s medailemi, poháry pro nej. sportovce - 6.000,-  (zajistí  M. Richtrová a I. Bednářová), občerstvení na Lao a Mikuláše  - 7.200,-  
 
Ad 8) Den Země               2.000,-
          Kroužek Aj              1.000,-
 
Ad 9)     I. stupeň - 4.000,-      
             II. stupeň - 2.000,-
 
Ad 10)   Výtvarná výchova I. stupeň - 6.000,.
              Výtvarná výchova II.stupeň - 6.000,-
              Pracovní činnosti II. stupeň dívky - 3.000,-
              Pracovní činnosti II. stupeň chlapci - 3.000,-

Ad 13) Květiny na uvítání prvňáčků                                                         1.500,-
            Doplnění vybavení školní kuchyňky                                             6.000,-
            Besedy I. stupeň - informatika - bezpečnost v kyberprostoru      2.000,-
 
Termín čerpání do konce dubna 2024, zajistí příslušní předmětoví předsedové.                     


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-24 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz