úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví

Menu

Rozpočet

 

Schválený rozpočet na čerpání financí pro šk. rok 2018-2019

 

1.  Výlet 9. tříd (37 dětí)…………………………………………       3 700,-  ( á 100,-)

2.  Planetárium 5. třídy (36 dětí)……………………………….       3 600,-  ( á 100,-)

3.  Knižní a jiné odměny na závěr roku   ……………………….    7 000,-

4.  Film. a div. představení………………………………………..     9 000,-

5.  Sportovní akce a další soutěže……………………………….    5 000,-

     (vánoční turnaj, turnaj ve vybíjené, florbal, Př., LVZ -ceny)

6.  Lyžařský výcvik( 26 dětí)………………………………….….     5 200 ,-  ( á 200,-)

7.  MDD(LaO), Mikuláš   …………………………………………    7 500,-

8.  Mimoškolní aktivita ( kroužky)………………………………     2 000,-                             

9.  Školní knihovna ………………………………………………     4 000,-

10. Potřeby do výt. výchovy ………………………………………   7 000,-

11. Potřeby do fyziky a chemie………………………….......…     3 500,-

12. Potřeby do kuchyňky  ………………………………….......…. 3 000,-

13. Projektové dny + Akademie …………………………….......    3 000,-

14.  Členský poplatek AŠSK (á 100,-)……………………………   5 000,-

15. Různé (např.květiny na uvítání prvňáčků) ……………….......  1 500,-

______________________________________________________________     

Celkem (bez dalších návrhů )   …….........................…......  70 000,-                                                                  

Výše příspěvku SRPDŠ ve výši 150,- Kč na dítě.

Další informace:

         K dnešnímu dni je na naší škole celkem 313 dětí.

 


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-20 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz