Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font
úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


 • banner záhlaví
  Učebna chemie- laboratoř, po rekonstrukci
 • banner záhlaví
  čtenářská učebna
 • banner záhlaví
  Budova školy po rekonstrukci
 • banner záhlaví
  Dřevodílna
 • banner záhlaví
  Učebna německého jazyka
 • banner záhlaví
  Kovodílna
 • banner záhlaví
  Počítačová učebna
 • banner záhlaví
  Učebna anglického jazyka

Menu

Historie školy

Přestože o tom nejsou zápisy, existovala v Počátkách škola téměř po celou dobu jejich existence. Ve 14. století bývala škola úzce spjata s kostelem, učitel býval zároveň varhaníkem a vedoucím církevního sboru. Nejstarším zaznamenaným rektorem byl Pavel (r. 1538). Žáci zde získávali pouze základní vzdělání a pak studovali na jiných školách, především v Jindřichově Hradci.

První školní budovou, o které jsou zmínky, byl dům vystavěný na popud děkana Daniela Františka Pavlovského. Šlo spíše o chalupu (v místě dnešního č. p. 113). Ta měla dvě světnice-učebnu a byt učitele! Po jejím zchátrání byly třídy umístěny v různých staveních. Na nový stánek vzdělanosti čekali Počátečtí až do roku 1865, kdy byla zahájena výstavba (na místě zavezeného rybníčku) budovy nové.
Zato při zřizování měšťanských škol patřila počátecká k prvním v Čechách. Byla povolena r. 1874 jako chlapecká a v r. 1893 i dívčí.


Roku 1899 byla postavena na vršku nad obecnou školou dobře projektovaná budova, která po několika úpravách slouží dodnes.


Přehled  ředitelů :

 1. František Studna
 2. Ignác Vavrda (1876)
 3. Antonín Petr (1878)
 4. Václav Čech (1906-1925)
 5. Marie Muková (1925-1926)
 6. František Kotoun (1926-1933)
 7. Richard Zvánovec(1933-1935)
 8. Václav Vaníček (1935-1939)
 9. Richard Zvánovec (1939-1942)
 10. Rudolf Hron (1942-1953)
 11. Jan Jirků (1953-1965)
 12. Vojtěch Houška (1965-1966)
 13. Dušan Snížek (1966-1974)
 14. Jaroslava Matějková (1974 - 1979)
 15. Jan Poula (1979 - 1990)
 16. Ladislav Urban (1.7. 1990-31.7.1999)
 17. Jaroslav Blažíček (1.8.1999 - )
   

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-24 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz