úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví

Menu

Čvrtá třída

 

      Vítám Vás na stránkách čtvrté třídy

                     ve školním roce 2019 / 2020

                                        ve třídě je celkem 30 žáků   (16 chlapců, 14 dívek)

  mail: dana.kuklova@zspocatky.cz         

třídní důvěrník paní Vladimíra Spielvogelová        

 

 

  Probírané učivo  Leden

   Český jazyk    Vyjmenovaná slova po V, koncovky podstatných jmen (rod střední, ženský, mužský)                      

   Čtení        -  četba z čítanky, vlastní kniha

   Anglický jazyk    

   Matematika   -  Čísla do 100 000 - porovnávání, zaokrouhlování,písemné sčítání, odčítání, násobení jednociferným činitelem
                            
                            Geometrie - obvody obrazců, střed a osa úsečky, rovnoběžníky

 

   Vlastivěda    -  Česká republika - str. 2 - 14  (obyvatelstvo, historické  rozdělení, armáda, kraje s krajskými městy      

    Přírodověda  -  Neživá příroda - skupenství látek, nerosty a horniny, 

   Tělesná výchova     

   Výtvarná výchova   

   Hudební výchova   

   Pracovní činnosti   

   

Anglický jazyk: Mgr. Lenka Koukalová

                        Mgr. Ivana Fojtová

Tělesná výchova: Ing. Marie Janů (chlapci)

Pracovní činnosti: Mgr. Jitka Vacková

 

    Dotované mléčné výrobky          každé úterý neochucené mléko  ZDARMA 

    

 

                                                     OVOCE 
 

                                                  8. ledna
                                                22. ledna
     

   

 

 

 

 

     

 

         
Prázdniny ve školním roce 2019 / 2020
  - podzimní prázdniny v pondělí  28. října (státní svátek), v úterý 29. října a středa 30. října 2019
   - vánoční prázdniny od soboty  23. prosince  2019  do  3. ledna 2020 (vyučování  začne v pondělí  6. ledna   2020)                               

   - pololetní prázdniny  pátek 31. ledna 2020   

   - jarní prázdniny od 9. března do 15.  března  2020
    - velikonoční prázdniny  čtvrtek 9. dubna 2020
   - hlavní prázdniny od středy 1. července do pondělí 31. srpna 2020
      ( školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září  2020)                                    

 

                       aktualizace 10. 1. 2020  ve  13:40  hodin  DK

 

 

 

 

                     

   

 

 

 

 

 

 

     

                                                    

       

 

    

    

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-20 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz