Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font
úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


 • banner záhlaví
  Učebna chemie- laboratoř, po rekonstrukci
 • banner záhlaví
  čtenářská učebna
 • banner záhlaví
  Budova školy po rekonstrukci
 • banner záhlaví
  Dřevodílna
 • banner záhlaví
  Učebna německého jazyka
 • banner záhlaví
  Kovodílna
 • banner záhlaví
  Počítačová učebna
 • banner záhlaví
  Učebna anglického jazyka

Menu


Provozní řád školní jidelny

01.01.2024

Provozní řád školní jídelny ZŠ Otokara Březiny v Počátkách

Školní rok 2023/2024

 1. Ve školní jídelně se stravují žáci, učitelé, vychovatelé a zaměstnanci ZŠ. Cizí strávníci mají v jídelně vyhrazený prostor a výdejní dobu k odběru stravy 10.45 – 11.30 hodin a 12.00 – 12.25 hodin.
 2. Při dohledu v jídelně dbají učitelé a vychovatelé na povinnost žáků dodržovat pravidla chování a stolování.
 3. Podle zákona č.561/2004Sb. jsou stanoveny ve školském zařízení podmínky stravování: nový strávník musí odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke stravování, strávník konzumuje oběd v jídelně a nevynáší zbytky jídla mimo vyhrazený prostor. Za nevhodné chování a opětovné porušování provozního řádu může být strávník vyloučen ze stravování.
 4. Ve stravovací části jídelny se nesmí zdržovat osoby, které se zde nestravují. Z hygienických důvodů je zakázáno, aby rodiče konzumovali oběd v jídelně s dětmi.
 5. Podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování má žák nárok na stravu v době pobytu ve školském zařízení. Ve dnech ředitelského volna a prázdnin školní kuchyně vaří pouze pro cizí strávníky a mateřskou školu.
 
V případě onemocnění nebo neplánované nepřítomnosti lze první den vydat oběd domů.(§4ost.9 vyhl.107/ 2005Sb.
Další dny nepřítomnosti má žák na školní stravu nárok za plnou cenu, nebo stravu odhlásit.
 1. Strava je určena k přímé spotřebě. Při odebrání stravy mimo jídelnu neodpovídá kuchyně za její eventuální znehodnocení způsobené nesprávným zacházením. Za nevyzvednutou, nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada!
 2. Přihlašování nebo změna stravy je možná tři dny předem, odhlašování nejpozději jeden den předem do 12.00hod. V případě náhlého onemocnění je možné stravu odhlásit do 8.00 hodin u vedoucí ŠJ.
 
Placení stravného - K provedení formy úhrady stravného vedoucí ŠJ zajišťuje inkasování příslušných částek a to měsíc dopředu, bankovním převodem z bank a finančních ústavu k 16. - 18. v měsíci na měsíc následující (nutný souhlas s inkasem od majitele účtu ve prospěch účtu ŠJ). Výjimečně v hotovosti.
 
        8. Cena stravy dle kategorií:
 
MŠ 3-6 let                                                           MŠ 7 let
přesnídávka ……………….12,-                                přesnídávka…………12,-
oběd…………………………33.-                               oběd…………………..36,-
svačina………………………12,-                               svačina……………….13,-
 
ZŠ  7 – 10let  oběd……………………………38,- Kč
ZŠ 11 – 14let  oběd……………………………40,- Kč
ZŠ 15 a více let   oběd……….………… 44,- Kč
 
Cizí strávníci  oběd……..…………………..100,- Kč
 
Pokud dítě dosáhne v kterémkoliv měsíci školního roku věkovou hranici ( školním rokem jsou i prázdniny) 7 let, 11 let a 15 let, je zařazeno do vyšší kategorie. (vyhl. č.107/2005Sb.)
         9. Přeplatky za odhlášené obědy budou odečteny v následujícím měsíci.
10. Jídelníček je sestavován na 14 dní dopředu a je vyvěšen na nástěnce školní jídelny, na webových stránkách školy, na portále strava.cz
Z provozních důvodů je možné skladbu jídelníčku změnit.
11. Výdejní doba obědů:
Cizí strávníci:                       10.45 – 11.30 a  12.00 – 12.25
Žáci a zaměstnanci ZŠ:        11.30 – 12,00 a  12.30 – 13.45
 
                                                                               Gabriela Várady, vedoucí ŠJ
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-24 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz