Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font
úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví

Menu


Dodatek č.1 k Vnitřní směrnici o stravování

Dodatek č.1 k Vnitřní směrnici o stravování 01.07.2022

Příloha č. 1 k Organizačnímu řádu školy části č. 5 – Řád školní jídelny
 
V souvislosti s úpravami cen stravného upravuji část směrnice: „Úplata za školní stravování“  na toto znění:
Děti a žáci v době vyučování platí potravinovou normu dle věkové skupiny takto:
děti MŠ 3 – 6 let 48,00 Kč
děti MŠ 7 a více let 51,00 Kč
7 – 10 let 32,00 Kč
11 – 14 let 34,00 Kč
15 a více let 37,00 Kč
zaměstnanci ZŠ 35,- Kč  – vše včetně pitného režimu.

Do věkových skupin jsou děti a žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Zaměstnanci hradí pouze náklady na potraviny snížené o příspěvek z FKSP. Nárok na oběd má zaměstnanec, který odpracuje v daném kalendářním dni v místě výkonu práce alespoň 3 hodiny. Po dobu nemoci či dovolené mohou zaměstnanci odebírat oběd pouze za plnou hodnotu oběda.  V případě nemoci je možné první den odhlásit oběd na následující dny, v opačném případě je jim účtována plná hodnota oběda.
Cizí strávníci a zaměstnanci MŠ, kteří odeberou oběd do jídlonosiče či na talíř hradí 90,00 Kč.
Bezplatně nejsou stravovací služby poskytovány.
 
Tato úprava je platná od 1.7.2022 a je nedílnou součástí směrnice – stravování ve školní jídelně

V Počátkách  1.7.2022
 
Várady Gabriela
vedoucí ŠJ
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-23 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz