Organizace LVZ…

Organizační plán LVZ Základní školy Otokara Březiny Počátky

 

Vedoucí kurzu: Mgr. Roman Šohaj

Instruktoři: Mgr. Roman Šohaj, Mgr. Miroslava Šteflová, Mgr. Lukáš Háva, případně Mgr. Stanislav Háva

Pedagogický dozor: Mgr. Eva Vichrová

Zdravotník: Hana Lisá

Místo konání: Hotel Krakonoš, Rokytnice nad Jizerou


Termín konání: 12. 1. – 18. 1. 2019

Odjezd v sobotu z autobusového nádraží v 10:00 hodin. Nakládání zavazadel a lyžařské
výzbroje do autobusu od 9:45 a následný odjezd do Rokytnice. Návrat v pátek večer.

Cena kurzu: cca 3.700,-Kč (doprava, ubytování + plná penze). Nezahrnuje vleky ( + 1.100,- Kč )

Dotazy: tel. 561 034 915

Povinná potvrzení na LVZ: odevzdat Mgr. M. Šteflové do 11. 1. 2019

   - potvrzení lékaře o způsobilosti absolvovat LVZ

   - prohlášení rodičů o seřízení bezpečnostního vázání

   - potvrzení bezinfekčnosti podepsané rodiči s datem dne odjezdu

Základní vybavení:

   - lyže – sjezdovky + běžky (možno zapůjčit ve škole kabinet TV)

   - přilba, rukavice 2x

   - vosky (běžecké- červený, fialový, modrý, zelený)

   - oblečení a obuv do hor (na sjezd + běžky (více vrstev)), čepice

   - malý batůžek na výlety, sešit a psací potřeby

   - hygienické potřeby

   - osobní léky, které je nutno užívat + návod

   - průkaz zdravotní pojišťovny

   - kapesné – vleky (1 100,-) a osobní potřeba

Denní režim LVZ:

              7:15 - budíček

              7:15 – 7:40 - hygiena a úklid pokojů

              8:00 - snídaně

              9:00 – 11:30 - dopolední zaměstnání

            12:00 - oběd

            12:30 – 13:45 - polední klid

            14:00 – 16:00 - odpolední zaměstnání

            18:00 - večeře

            19:00 - přednáška

            20:00 - večerní program

            21:00 - hygiena a úklid pokojů

            21:15 - večerka

 

Pracovní náplň:

Instruktoři - odborný výcvik a dohled nad dětmi v družstvu od zahájení dopoledního zaměstnání do ukončení odpoledního zaměstnání, služba vedoucího dne, přednášky

Pedagogický dozor - dohled nad žáky od budíčku do zahájení dopoledního výcviku, od ukončení odpoledního výcviku do večerky, noční bdělost nad žáky, uvolňuje žáky k drobným
nákupům

Zdravotník – dbá o zdravotní stav žáků a vede evidenci o nemocnosti a případně úrazech dětí, doporučuje k aktuální zdravotní způsobilosti žáků jejich účast na výcviku, přednáška

 

 

V Počátkách dne 10. září 2018

 

……….………………….. ……….…………………..

Vedoucí LVZ Ředitel ZŠ