Informace pro rodiče…

Dobrý den,

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY pro děti z 1.stupně ZŠ proběhnou letos v termínech: 29.7.- 2.8.,  5.8. - 9.8.  a  12.8. - 16.8.   Pobyt je zdarma, stravné 350Kč/týden, čas od 6:30 do 16:30  v prostorách Kult.zařízení. Podmínkou přijetí je zaměstnanost rodičů. Více informací a přihlášky naleznete v KZM Počátky a na stránkách htpp://www.attavena.cz/kurz/primestsky-tabor-pocatky/.

LETNÍ PRÁZDNINY - ředitelství Základní školy v Počátkách oznamuje, že pro malý zájem o provoz ŠD v době hlavních prázdnin  tj.od 1.7. - 1.9. 2019 bude školní družina UZAVŘENA. Pravidelný provoz bude opět zahájen v pondělí 2.9.2019. Hezké prázdniny všem a v září se těšíme na shledání.

Informaćní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků          proběhne ve třídě školní družiny po zahájení školního roku. Bližší informace u třídních učitelek.                                                    

Družinové děti, které chodí do ŠD ráno, budou nově chodit pouze vchodem č.96 - vchod 1.stupně. Nastavení na čip je stejné. Od 6:30 do 7:15 a od 7:30 do 7:55. Pokud se v tomto čase nemůžou dostavit, použijí výjimečně hlavní vchod - zvonek ŠD. Vyzvedávání dětí probíhá rovněž hl. vchodem na zazvonění.                     

Fotogalerie z akcí školní družiny je k prohlédnutí na internetové adrese (rajce.idnes.cz). Přístupové heslo mají děti vlepené ve svém informačním notýsku. Kromě loňské fotogalerie zde naleznete i fotografie z letošních akcí: "Pasování prvňáčků", "Mejdan s plyšáky", "Deskové hry 2018", "Halloween party", "Čertoviny" , "Vánoční dílničky",      "Pyžamová party", "Výtvarná soutěž","Stezka odvahy pro prvňáčky", "Spaní ve družině", "Vítání jara","Slavnost knihy".

Opakovaně žádáme rodiče,pokud potřebují své dítě uvolnit z docházky do ŠD jinak, než si vyplnili v zápisním lístku, aby změny a omluvenky psali VŽDY PÍSEMNĚ.  Bez písemného souhlasu nemůžeme dítě ze ŠD uvolnit.

 

 Prosím rodiče, pokud budou do školy dětem dávat mobilní telefony a tablety, aby děti vyrozuměly o tom, že neumíme ručit (a neručíme) za jejich případné poškození nebo odcizení (toto je zakotveno ve školním řádě). Tyto předměty jsou na vaší plné zodpovědnosti.

 

Telefonní  kontakty: 
 
Bc.Bouzková Naďežda                       607 751 290
Bc.Votrubová Veronika Dis.               728 834 299
Navrátilová Ivana Dis.                         776 004 925
  
 
Pokud máte doma zbytkové papíry z tiskáren či sešitů a nevyužijete je, byli bychom rádi za donesení, využijeme je k malování či případnému tvoření.Taktéž pokud máte doma nějaké hračky, které již nepoužíváte, děti ve ŠD je ještě využijí.
 

Děkuji vám za vaši návštěvu a přeji hezký den!

Bouzková N.