Třetí třída…

 

      Vítám Vás na stránkách třetí třídy

                     ve školním roce 2018 / 2019

                                        ve třídě je celkem 28  žáků   

  mail: dana.kuklova@zspocatky.cz         

třídní důvěrník paní Vladimíra Spielvogelová              

Třídní schůzky 20. listopadu 2018 od 17 do 19 hodin v jednotlivých třídách.

 

     Probrané učivo v týdnu  od 19. listopadu  do 23. listopadu 2018      

   Český jazyk   vyjmenovaná slova po B, L       str. 63 , 64, 65      

   Čtení       str.52 - 55    PROSÍM DENNĚ ČÍST (ne všichni !!!), 

   Psaní       Písanka č.  19  - 8 řádků

   Anglický jazyk    

   Matematika       PS  násobení  7, dělení sedmi, str. 31 cv. 1, 6     str. 41 cv. 6, 7, 8

                             Uč. str.  37, 115

   Prvouka      Měříme  teplotu str. 23

   Tělesná výchova    Plavecký výcvik

   Výtvarná výchova    

   Hudební výchova       Bude zima, bude mráz. Hry....

   Pracovní činnosti         

   Dramatická výchova    Pohádka

 

Anglický jazyk: Mgr. Helena Králová

                        Mgr. Michela Janáková

Hudební výchova: Mgr. Hana Rudišarová

Pracovní činnosti: Mgr. Jitka Vacková

 

    Dotované mléčné výrobky  ve školní roce   2018/2019                      Neochucené  mléko  -   KAŽDÉ ÚTERÝ

                         OVOCE            

               

                      28. listopadu

 

         

 

         

Prázdniny ve školním roce 2018 / 2019

  - podzimní prázdniny v pondělí  29. října a v úterý 30. října 2018

- vánoční prázdniny od soboty  22. prosince  2018 do  středy  2. ledna 2019 (vyučování  začne ve čtvrtek  3. ledna 2019)                                

   - pololetní prázdniny  pátek 1. února 2019  

   - jarní prázdniny od 4. března do 10.  března  2019

    - velikonoční prázdniny  čtvrtek 18. dubna 2019

   - hlavní prázdniny od soboty 29. června do neděle 1. září 2019

      ( školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. září  2019)                                    

 

                       aktualizace  20. 11. 2018  v   13 :  40  hodin  DK