Čvrtá třída…

 

      Vítám Vás na stránkách čtvrté třídy

                     ve školním roce 2019 / 2020

                                        ve třídě je celkem 30 žáků   (16 chlapců, 14 dívek)

  mail: dana.kuklova@zspocatky.cz         

třídní důvěrník paní Vladimíra Spielvogelová        

 

 

  Probírané učivo 

   Český jazyk  Předpona - slovní kořen - přípona

                         

   Čtení        -  četba z čítanky, vlastní kniha

 

   Anglický jazyk    

   Matematika   -  Opakování

   Vlastivěda    -  Pravěk, Přemyslovci               

    Přírodověda  - Živá a neživá příroda

   Tělesná výchova     - Plavecký výcvik každý čtvrtek až do 20. listopadu 2019

   Výtvarná výchova   

   Hudební výchova   

   Pracovní činnosti   

   

Anglický jazyk: Mgr. Lenka Koukalová

                        Mgr. Ivana Fojtová

Tělesná výchova: Ing. Marie Janů (chlapci)

Pracovní činnosti: Mgr. Jitka Vacková

 

    Dotované mléčné výrobky          každé úterý neochucené mléko  ZDARMA       

 

                                                     OVOCE            
   

16. října

 

 

 

     

 

         
Prázdniny ve školním roce 2019 / 2020

  - podzimní prázdniny v pondělí  28. října (státní svátek), v úterý 29. října a středa 30. října 2019

   - vánoční prázdniny od soboty  23. prosince  2019  do  3. ledna 2020 (vyučování  začne v pondělí  6. ledna   2020)                               
   - pololetní prázdniny  pátek 31. ledna 2020   
   - jarní prázdniny od 9. března do 15.  března  2020
    - velikonoční prázdniny  čtvrtek 9. dubna 2020
   - hlavní prázdniny od soboty 1. července do pondělí 31. srpna 2020
      ( školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září  2020)                                    

 

                       aktualizace 8. 10. 2019  ve  13:55  hodin  DK