2. A…

 

                              Vítejte na stránkách 2.A

 

Přeji všem našim druháčkům, i jejich rodičům úspěšný školní rok 2018/2019.

 

AKTUALITY

15.3.2019

Srdečně zveme všechny k návštěvě naší školy dne 19.3.2019 (úterý), kdy se uskuteční Den otevřených dveří.

Od 8:00 do 16:00 můžete navštívit jednotlivé třídy během výuky nebo si jen projít školu a zeptat se na informace, které Vás zajímají.

 

18.2.2019

Od února 2019 je naše třída zapojena do zkušebního provozu Elektronického informačního systému. Bližší informace budou podány do notýsků v nejbližších dnech.

       

Právě se učíme ...

Český jazyk - souhlásky tvrdé a měkké

                    - samohlásky, rozlišování ú,ů ve slovech, dvojhlásky au, ou, eu

                    - slabiky (dělení slov na slabiky, počet slabik ve slovech) - trénovat i doma

                     Slovo, slova nadřazená, podřazená, souřadná

                     +stále opakujeme druhy vět a píšeme krátké diktáty vět

Matematika - sčítání a odčítání dvojcif. čísel do 100 s přechodem 10(25+7, 32+9, ...)

                    - sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 ( 25+20, 32+10, ...)

                    - sčítání a odčítání do 100 (typ 23+2; 41+7; ...)

                    - sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky

Geometrie - úsečka, krajní body, měření úseček (celé cm)

                    - druhy čar, bod (nákres, pojmenování, spojování) - I. díl učebnice

Čtení - správné, hlasité a plynulé čtení, snažíme se porozumět čtenému textu a částečně ho interpretovat

Prvouka - povolání dospělých, zájmy a koníčky, volnočasové aktivity

              - lidské tělo, části těla, nemoc, úraz, základní vnitřní orgány

              - zima, zvířata a příroda v zimě, zimní sporty (!!pravidelně píšeme testy a

               začínáme zkoušet-nutná pravidelná domácí příprava!!) - vše v rozsahu učebnice

           

 

Pro nemocné...

Český jazyk - str.107

Matematika 2.díl - str. 3 do konce stránky

                           - str. 24/cv. 2,3

Geometrie - do konce str.86

Čtení - trénovat hlasité čtení kdekoliv v čítance

Prvouka - učebnice do str.36 + 37 , pracovní sešit str.38/ cv.1,3,4

Písanka II. díl - do konce str. 27

 

Domácí úkoly ...

15.3.2019 - ČJ str.107/cv.1 b

 

Učit se nadále na Prvouku

každý den číst

!!! opakovat geometrii, bude nás čekat test !!!

 

 

Co by děti měly umět ...

český jazyk -  rozpoznat samohlásky, rozpoznat psaní ú,ů ve slovech

                     - dělit slova na slabiky, říci, kolikaslabičné slovo je

                     - slova nadřazená, podřazená a souřadná (říci, co znamenají, umět poznat a

                       roztřídit, případně vymyslet)

                     - druhy vět (znaménko na konci věty, poznat druh věty)

                     - slova opačného významu, slova souznačná (stejného nebo podobného

                       významu)

                    - rozlišit vlastní jména osob a zvířat (psát je s velkým začátečním písmenem)

                    - vyjmenovat abecedu, srovnat slova podle abecedy

                  

matematika - naprosto bezpečně umět sčítat a odčítat do 20 bez i s přechodem

                     desítky, bez zaváhání (kdo nezvládá, doporučuji pravidelný intenzivní

                      trénink!)

                    - sčítání do 100 po desítkách

                    - jednoduché sčítání desítek a jednotek bez přechodu (20+7; 40+5; ...)

                    - jednoduché odčítání (typ 48-8; 72-2; ...)

 

čtení - bezpečně umět přečíst všechna písmena, delší text, snažit se o správné a plynulé čtení (číst alespoň 6-8 řádků souvislého textu s minimální chybovostí)

 

psaní - krásně psát písmenka, slova i celé kratší věty (!! POZOR na držení pera a na   

            tlak při psaní), bezpečná znalost všech tvarů psacích písmen!

          - dodržování linek (i těch pomocných), správná výška a šířka písmen

 

prvouka - lidské tělo, jeho části, nemoci, úrazy

               - zimní sporty, soutěze v zimních sportech

               - základní info o zimě, o zvířatech a rostlinách v zimě

              - základní info o naší vlasti,

              - znát tísňová volání - čísla,

              - listnaté stromy, jehličnaté stromy, keře (rozdíly, vyjmenovat a poznat, umět

                přiřadit plody)

 

 

Rozvrh hodin   ZDE

 

 

Zajímavé odkazy:

www.airpano.com

http://www.zsbcupice.cz/obsah.html - ​různé hry na procvičení učiva 1. - 5. třídy

 

 

 

 

aktuálnost údajů k 15.3.2019