2. A…

 

                              Vítejte na stránkách 2.A

Přeji všem našim druháčkům, i jejich rodičům úspěšný školní rok 2018/2019.

AKTUALITY

9.1.2019

Vstup pro I. stupeň do budovy školy (Březinova ulice) je dočasně uzavřen z důvodu bezpečnosti - padá sníh ze střechy. Platí do odvolání.

                     

4.1.2019

Blíží se nám pololetí, proto všem doporučuji, aby se zdokonalovali v oblastech, které vědí, že nejsou jejich nejsilnější stránkou. ;-)

 

4.1.2019

Dětem budu od příštího týdne dávat nárazově úkol na ČJ, jako doplňkový k domácím úkolům. Bude se jednat o nácvik psaní a upevňování jednotlivých psacích písmen a jejich tvarů. Ten, kdo si je již jistý v přepisu z tiskacího do psacího písma, se bude dále zdokonalovat ve tvarech a úhlednosti písma.

        

Právě se učíme ...

Český jazyk - slabiky (dělení slov na slabiky, počet slabik ve slovech) - trénovat i doma

                     Slovo, slova nadřazená, podřazená, souřadná

                     +stále opakujeme druhy vět a píšeme krátké diktáty vět

Matematika - sčítání a odčítání do 100 (typ 23+2; 41+7; ...)

                    - sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky

Geometrie - druhy čar, bod (nákres, pojmenování, spojování)

Čtení - správné, hlasité a plynulé čtení, snažíme se porozumět čtenému textu a částečně ho interpretovat

Prvouka - zima, zvířata a příroda v zimě, zimní sporty (!!pravidelně píšeme testy a začínáme zkoušet-nutná domácí příprava!!) - vše v rozsahu učebnice

           

 

Pro nemocné...

Český jazyk - str.81

Matematika - do konce str. 70         

Geometrie - do konce str. 84

Čtení - trénovat hlasité čtení do strany 86

Prvouka - učebnice do str. 29, pracovní sešit do konce str.30

Písanka II. díl - do konce str. 8

 

Domácí úkoly ...

15.1. - český jazyk str. 85/cv.1

       - vybírat a učit se básničku na třídní kolo recitační soutěže (podmínka: alespoň 3 sloky), termín bude ještě upřesněn

Učit se nadále na Prvouku, ve středu další krátký testík na opakování - téma: Zima, zimní sporty

Užívat si zimních radovánek a sněhu. ;-)

 

Co by děti měly umět ...

český jazyk dělit slova na slabiky, říci, kolikaslabičné slovo je

                     - slova nadřazená, podřazená a souřadná (říci, co znamenají, umět poznat a

                       roztřídit, případně vymyslet)

                     - druhy vět (znaménko na konci věty, poznat druh věty)

                     - slova opačného významu, slova souznačná (stejného nebo podobného

                       významu)

                    - rozlišit vlastní jména osob a zvířat (psát je s velkým začátečním písmenem)

                    - vyjmenovat abecedu, srovnat slova podle abecedy

                  

matematika - naprosto bezpečně umět sčítat a odčítat do 20 bez i s přechodem

                     desítky, bez zaváhání (kdo nezvládá, doporučuji pravidelný intenzivní

                      trénink!)

                    - sčítání do 100 po desítkách

                    - jednoduché sčítání desítek a jednotek bez přechodu (20+7; 40+5; ...)

                    - jednoduché odčítání (typ 48-8; 72-2; ...)

 

čtení - bezpečně umět přečíst všechna písmena, delší text, snažit se o správné a plynulé čtení (číst alespoň 6-8 řádků souvislého textu s minimální chybovostí)

 

psaní - krásně psát písmenka, slova i celé kratší věty (!! POZOR na držení pera a na   

            tlak při psaní), bezpečná znalost všech tvarů psacích písmen!

          - dodržování linek (i těch pomocných), správná výška a šířka písmen

 

prvouka - zimní sporty, soutěze v zimních sportech

               - základní info o zimě, o zvířatech a rostlinách v zimě

              - základní info o naší vlasti,

              - znát tísňová volání - čísla,

              - listnaté stromy, jehličnaté stromy, keře (rozdíly, vyjmenovat a poznat, umět

                přiřadit plody)

 

 

Rozvrh hodin   ZDE

 

 

Zajímavé odkazy:

www.airpano.com

http://www.zsbcupice.cz/obsah.html - ​různé hry na procvičení učiva 1. - 5. třídy

 

 

 

 

aktuálnost údajů k 15.1.2019