Aktuální dění ve škole

Knihovna I.stupeň 11.06.2019

Žádáme žáky, kteří mají vypůjčené knihy z knihovny I.stupně, aby je vrátily do knihovny nejdéle do pátku 14.6.2019. Na prázdniny se knihy půjčovat nebudou.

Upozornění pro strávníky na změny cen obědů 20.05.2019

Z důvodu zvyšování cen potravin, vody, elektrické energie a plynu jsme nuceni zvýšit ceny obědů (děti o 3 Kč, dospělí o 5 Kč) a to od 1. července 2019:
Děti v mateřské škole mají v ceně přesnídávku + oběd + svačinu:
  3 - 6 let                          38,- Kč
  7 let                               40,- Kč
 
Děti na základní škole:
   7 - 10 let                        25,- Kč
  11 - 14 let                       27,- Kč
  15 a více let                   29,- Kč
Strávníci do jídlonosičů    64,- Kč
Strávníci v jídelně             67,- Kč
Do věkových skupin jsou děti zařazovány podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce, tj. do 31. srpna.
 
Nezapoměňte si zvýšit limit inkasa v bance:
pro děti v MŠ  -          limit  900,- Kč
pro děti v ZŠ  -           limit  700,- Kč
cizí strávníci  -         limit 1.500,- Kč
Kdo chodí na obědy v letošním školním roce, bude přihlášen automaticky na nový školní rok.
 
 

Elektronický informační systém 28.01.2019

Od února 2019 bude probíhat zkušební provoz Elektronického informačního systému prozatím pouze v některých třídách. Bližší informace rodičům budou podány v brzké době zde, na webových stránkách, nebo třídními učiteli konkrétních tříd.