Informace k zápisům do prvních tříd…

                                                    Ředitelství Základní školy O. Březiny

                                                                        Počátky

                                                                    oznamuje, že

                                                               náhradní termín pro

 

                          z á p i s

                                                                                   

                                                          dětí do 1. třídy základní školy

                                                             pro školní rok 2019/2020
                                                                       se koná dne

 

                             27. 5. 2019  

                                (pondělí)

                        v době od 10:00  do 11:00  hodin

 

                                                                 v 1. patře budovy školy,

                                                                 ve třídě č. 28 (5.ročník)

 

                                                                Rodiče přinesou s sebou:

                                                                         rodný list dítěte,

                                                                     svůj občanský průkaz                        

                                                vyplněnou žádost o přijetí dítěte k zákl.vzdělávání

                                          (tiskopis obdrží v MtŠ Počátky, okolní obce v ZŠ Počátky)