Rozpočet…

 

Schválený rozpočet na čerpání financí pro šk. rok 2017 -2018

Schválený rozpočet na čerpání financí pro šk. rok 2017 -2018

 

1.  Výlet 9. tříd (46 dětí)…………………………………………   4 600,-  ( á 100,-)

2.  Planetárium 5. třídy (37 dětí)……………………………….     3 700,-  ( á 100,-)

3.  Knižní a jiné odměny na závěr roku   ……………………….    7 000,-

4.  Film. a div. představení………………………………………..  7 500,-

5.  Sportovní akce a další soutěže……………………………….    4 500,-

(vánoční turnaj, turnaj ve vybíjené, florbal, Př., LVZ -ceny)

6.  Lyžařský výcvik( 26 dětí)………………………………….….   5 200 ,-  ( á 200,-)

7.  MDD(LaO), Mikuláš   ………………………………………… 6 000,-

8.  Mimoškolní aktivita ( kroužky)………………………………    3 000,-                             

9.  Vybavení do Hv  ( bezdrátový mikrofon, rádio) …………..…   8 000,-

10. Potřeby do výt. výchovy ……………………………………… 4 000,-

11. Potřeby do fyziky a chemie……………………………………  2 000,-

12.  Potřeby do matematiky  ………………………………………  2 000,-

13.  Potřeby do dílen              ……………………………………… 2 000,-

14.  Členský poplatek AŠSK (á 20,-)……………………………… 2 000,-

15. Různé (např.květiny na uvítání prvňáčků) ……………………. 1 500,-

16. Potřeby do kuchyňky  ………………………………………….2 000,-

17. Návštěva z Lokce – družba  ……………………………………4 000,-

18. Projektové dny  ………………………………………………   1 000,-

 

 

Celkem (bez dalších návrhů ) ……………………………………. 70 000,-                                                                  

 

                                                              

Výše příspěvku SRPDŠ ve výši 150,-Kč na dítě.

Další informace:

K dnešnímu dni je na naší škole celkem 316 dětí.