Třetí třída…

 

      Vítám Vás na stránkách třetí třídy

                     ve školním roce 2018 / 2019

                                        ve třídě je celkem 28  žáků   

  mail: dana.kuklova@zspocatky.cz         

třídní důvěrník paní Vladimíra Spielvogelová              

  Probrané učivo v týdnu  od 11. února do 15. února. 2019      

   Český jazyk   vyjmenovaná slova po, L , M , P

uč. str. 98 vyj. slova po S utvrzování učiva , str. 142 cv. 2, 3, 4,    str. 143 cv. 5,6 

str. 100 cv. 6, 7 opakování, str. 144 cv. 7  Číslice  str. 138, 139 cv. 1, 2, 3, 4

   Čtení       str. 110 -  115    Báseň Velbloudí odpověď str. 116    PROSÍM DENNĚ ČÍST (ne všichni !!!),  str. 116 - 118 Zrno rýže, individuální četba - vlastní kniha

   Psaní       Písanka č. 2    str. 7, 8 

   Anglický jazyk    

   Matematika       Celá násobilka, sčítání a odčítání do 100  typu 56 + 27,  73 - 14                        Odčítání pod sebou s přechodem desítky a zkouška                                                PS  str. 11 cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7       str. 38 cv. 1, 2 učebnice str. 59, 60, 61, 62 cv. 4

   PS  str. 38 cv. 2, 3,   str. 39  cv.1,  PS str. 13 cv. 1, 2, 3   Uč. str.  63 - celá stránka

   Prvouka           o str. 46, 47 - lidské výtvory, nerosty      str. 48  -  horniny                          

   Tělesná výchova     Vybíjená, hry

   Výtvarná výchova    Masopust - maska

   Hudební výchova     Pět minut v Africe - píseň, nácvik na akademii

   Pracovní činnosti      tangram

   Dramatická výchova   Kačenky

 

Anglický jazyk: Mgr. Helena Králová

                        Mgr. Michela Janáková

Hudební výchova: Mgr. Hana Rudišarová

Pracovní činnosti: Mgr. Jitka Vacková

 

    Dotované mléčné výrobky  ve školní roce   2018/2019                      Neochucené  mléko  -   KAŽDÉ ÚTERÝ

                         OVOCE                            

                       27. února

 

 

       

 

         

Prázdniny ve školním roce 2018 / 2019

  - podzimní prázdniny v pondělí  29. října a v úterý 30. října 2018
- vánoční prázdniny od soboty  22. prosince  2018 do  středy  2. ledna 2019 (vyučování  začne ve čtvrtek  3. ledna 2019)                                
   - pololetní prázdniny  pátek 1. února 2019  

   - jarní prázdniny od 4. března do 10.  března  2019

    - velikonoční prázdniny  čtvrtek 18. dubna 2019

   - hlavní prázdniny od soboty 29. června do neděle 1. září 2019

      ( školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. září  2019)                                    

 

                       aktualizace 15. 2.  2019  ve  13:  25  hodin  DK