2. A…

 

                              Vítejte na stránkách 2.A

 

Přeji všem našim druháčkům, i jejich rodičům úspěšný školní rok 2018/2019.

 

AKTUALITY

21.6.2019

Plán na poslední školní týden

pondělí 24.6.2019 - vybírání učebnic ze druhé třídy, třídnické práce

úterý 25.6.2019 - rozdávání učebnic do třetí třídy

středa 26.6.2019 - pochodové cvičení

čtvrtek 27.6.2019 - filmové představení v kině 8:00 - 10:00 (vybíráme 50,- Kč)

pátek 28.6.2019 - rozdávání vysvědčení (cca 7:55 - 8:15), poté odchod domů nebo do družiny

Na pátek 28.6.2019 mají všechny děti přihlášené obědy, kdo půjde hned po vysvědčení domů, je třeba si oběd odhlásit.

 

      

Právě se učíme ...

Český jazyk - věta jednoduchá a souvětí

                    - psaní souhlásek na koncích slov

                    - psaní "ě" ve slovech, slabiky bě, pě, vě mě, dě, tě, ně

                    - popis zvířete, adresa, dopis

                    - vlastní jména

                    - souhlásky tvrdé a měkké

                    - samohlásky, rozlišování ú,ů ve slovech, dvojhlásky au, ou, eu

                    - slabiky (dělení slov na slabiky, počet slabik ve slovech) - trénovat i doma

                     Slovo, slova nadřazená, podřazená, souřadná

                     +stále opakujeme druhy vět a píšeme krátké diktáty vět

Matematika - násobilka dvou, tří, čtyř, pěti (násobení a dělení)

                    - sčítání a odčítání dvojcif. čísel do 100 s přechodem 10 (25+7, 32+9, ...)

                    - sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 ( 25+20, 32+10, ...)

                    - sčítání a odčítání do 100 (typ 23+2; 41+7; ...)

                    - sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky

Geometrie - úsečka, krajní body, měření úseček (celé cm), porovnávání délky úseček

                    - druhy čar, bod (nákres, pojmenování, spojování) - I. díl učebnice

Čtení - správné, hlasité a plynulé čtení, snažíme se porozumět čtenému textu a částečně ho interpretovat (zkoušíme čtení na známky!! )

Prvouka -  jaro

               - třídění odpadu, péče o životní prostředí, výroba materiálů

              - povolání dospělých, zájmy a koníčky, volnočasové aktivity

              - lidské tělo, části těla, nemoc, úraz, základní vnitřní orgány

              - zima, zvířata a příroda v zimě, zimní sporty (!!pravidelně píšeme testy a

               začínáme zkoušet-nutná pravidelná domácí příprava!!) - vše v rozsahu učebnice

           

 

Pro nemocné...

Český jazyk - str.144/10

Matematika 2.díl - str. 64 do konce + SAMOSTATNÝ TRÉNINK A DOCVIČOVÁNÍ str. 67,68,69

Geometrie - str. 75 do konce str., + str.76/1

Čtení - trénovat hlasité čtení kdekoliv v červené čítance

Prvouka - učebnice str.56,57, pracovní sešit do konce str.60 + 61/1,2 (DÚ)

 

 

Domácí úkoly ...

11.6.2019 - ČJ - str. 146/cv.10

 

!!! trénink násobilky + procvičovat násobení a dělení 2,3,4,5 !!!

 

 

Učit se nadále na Prvouku

!!! každý den číst !!!

!!! opakovat geometrii a násobilku !!!

 

 

Co by děti měly umět ...

český jazyk -  rozpoznat samohlásky, rozpoznat psaní ú,ů ve slovech

                     - dělit slova na slabiky, říci, kolikaslabičné slovo je

                     - slova nadřazená, podřazená a souřadná (říci, co znamenají, umět poznat a

                       roztřídit, případně vymyslet)

                     - druhy vět (znaménko na konci věty, poznat druh věty)

                     - slova opačného významu, slova souznačná (stejného nebo podobného

                       významu)

                    - rozlišit vlastní jména osob a zvířat (psát je s velkým začátečním písmenem)

                    - vyjmenovat abecedu, srovnat slova podle abecedy

                  

matematika - násobit a dělit dvěmi, třemi a čtyřmi

                     - naprosto bezpečně umět sčítat a odčítat do 20 bez i s přechodem

                     desítky, bez zaváhání

                    - sčítání do 100 po desítkách

                    - jednoduché sčítání desítek a jednotek bez přechodu (20+7; 40+5; ...)

                    - jednoduché odčítání (typ 48-8; 72-2; ...)

 

čtení - bezpečně umět přečíst všechna písmena, delší text, snažit se o správné a plynulé čtení (číst alespoň 8-10 řádků souvislého textu s minimální chybovostí)

 

psaní - krásně psát písmenka, slova i celé kratší věty (!! POZOR na držení pera a na   

            tlak při psaní), bezpečná znalost všech tvarů psacích písmen!

          - dodržování linek (i těch pomocných), správná výška a šířka písmen

 

prvouka - určit znaky přírody na jaře, ptáky stěhovavé a stálé

                - lidské tělo, jeho části, nemoci, úrazy

               - zimní sporty, soutěze v zimních sportech

               - základní info o zimě, o zvířatech a rostlinách v zimě

              - základní info o naší vlasti,

              - znát tísňová volání - čísla,

              - listnaté stromy, jehličnaté stromy, keře (rozdíly, vyjmenovat a poznat, umět

                přiřadit plody)

 

 

Rozvrh hodin   ZDE

 

 

Zajímavé odkazy:

www.airpano.com

http://www.zsbcupice.cz/obsah.html - ​různé hry na procvičení učiva 1. - 5. třídy

 

 

 

 

aktuálnost údajů k 11.6.2019