2. A…

 

                              Vítejte na stránkách 2.A

 

Přeji všem našim druháčkům, i jejich rodičům úspěšný školní rok 2018/2019.

 

AKTUALITY

11.6.2019

V středu 12.6.2019 budeme mít v naší třídě ochutnávku mléčných výrobků (mléko, podmáslí, zákysy, jogurty, pomazánková másla, různé druhy sýrů a další)

Doporučuji všem dětem vzít si na svačinku pouze pečivo a případně nějakou zeleninku. ;-)

 

31.5.2019

Lehkoatletická olympiáda I.stupeň Humpolec-okresní kolo 06.06.2019

Žáci I. stupně, kteří byli úspěšní ve školním kole olympiády, se ve čtvrtek 6.6.2019 zúčastní okresního kola lehkoatletické olympiády v Humpolci.

Sraz je ve čtvrtek 6.6.2019 na autobusovém nádraží v 7:00, odjezd je v 7:10, prosím o přesnost a dochvilnost. Návrat bude cca mezi 14:00 a 14:30 opět na autobusové nádraží.

Závodit se bude ve sportovním oblečení: kraťasy, tričko (tílko), vhodná sportovní obuv. Tretry s sebou v sáčku, budou se obouvat až těsně před závodem.

s sebou: pokrývku hlavy (kšiltovku), igelitový sáček, pláštěnku, svačinu, pití, případné kapesné na občerstvení

Přeji všem závodníkům hodně úspěchů. ;-)

 

18.2.2019

 

Od února 2019 je naše třída zapojena do zkušebního provozu Elektronického informačního systému. Bližší informace budou podány do notýsků v nejbližších dnech.

       

Právě se učíme ...

Český jazyk - věta jednoduchá a souvětí

                    - psaní souhlásek na koncích slov

                    - psaní "ě" ve slovech, slabiky bě, pě, vě mě, dě, tě, ně

                    - popis zvířete, adresa, dopis

                    - vlastní jména

                    - souhlásky tvrdé a měkké

                    - samohlásky, rozlišování ú,ů ve slovech, dvojhlásky au, ou, eu

                    - slabiky (dělení slov na slabiky, počet slabik ve slovech) - trénovat i doma

                     Slovo, slova nadřazená, podřazená, souřadná

                     +stále opakujeme druhy vět a píšeme krátké diktáty vět

Matematika - násobilka dvou, tří, čtyř, pěti (násobení a dělení)

                    - sčítání a odčítání dvojcif. čísel do 100 s přechodem 10 (25+7, 32+9, ...)

                    - sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 ( 25+20, 32+10, ...)

                    - sčítání a odčítání do 100 (typ 23+2; 41+7; ...)

                    - sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky

Geometrie - úsečka, krajní body, měření úseček (celé cm), porovnávání délky úseček

                    - druhy čar, bod (nákres, pojmenování, spojování) - I. díl učebnice

Čtení - správné, hlasité a plynulé čtení, snažíme se porozumět čtenému textu a částečně ho interpretovat (zkoušíme čtení na známky!! )

Prvouka -  jaro

               - třídění odpadu, péče o životní prostředí, výroba materiálů

              - povolání dospělých, zájmy a koníčky, volnočasové aktivity

              - lidské tělo, části těla, nemoc, úraz, základní vnitřní orgány

              - zima, zvířata a příroda v zimě, zimní sporty (!!pravidelně píšeme testy a

               začínáme zkoušet-nutná pravidelná domácí příprava!!) - vše v rozsahu učebnice

           

 

Pro nemocné...

Český jazyk - str.144/10

Matematika 2.díl - str. 64 do konce + SAMOSTATNÝ TRÉNINK A DOCVIČOVÁNÍ str. 67,68,69

Geometrie - str. 75 do konce str., + str.76/1

Čtení - trénovat hlasité čtení kdekoliv v červené čítance

Prvouka - učebnice str.56,57, pracovní sešit do konce str.60 + 61/1,2 (DÚ)

 

 

Domácí úkoly ...

11.6.2019 - ČJ - str. 146/cv.10

 

!!! trénink násobilky + procvičovat násobení a dělení 2,3,4,5 !!!

 

 

Učit se nadále na Prvouku

!!! každý den číst !!!

!!! opakovat geometrii a násobilku !!!

 

 

Co by děti měly umět ...

český jazyk -  rozpoznat samohlásky, rozpoznat psaní ú,ů ve slovech

                     - dělit slova na slabiky, říci, kolikaslabičné slovo je

                     - slova nadřazená, podřazená a souřadná (říci, co znamenají, umět poznat a

                       roztřídit, případně vymyslet)

                     - druhy vět (znaménko na konci věty, poznat druh věty)

                     - slova opačného významu, slova souznačná (stejného nebo podobného

                       významu)

                    - rozlišit vlastní jména osob a zvířat (psát je s velkým začátečním písmenem)

                    - vyjmenovat abecedu, srovnat slova podle abecedy

                  

matematika - násobit a dělit dvěmi, třemi a čtyřmi

                     - naprosto bezpečně umět sčítat a odčítat do 20 bez i s přechodem

                     desítky, bez zaváhání

                    - sčítání do 100 po desítkách

                    - jednoduché sčítání desítek a jednotek bez přechodu (20+7; 40+5; ...)

                    - jednoduché odčítání (typ 48-8; 72-2; ...)

 

čtení - bezpečně umět přečíst všechna písmena, delší text, snažit se o správné a plynulé čtení (číst alespoň 8-10 řádků souvislého textu s minimální chybovostí)

 

psaní - krásně psát písmenka, slova i celé kratší věty (!! POZOR na držení pera a na   

            tlak při psaní), bezpečná znalost všech tvarů psacích písmen!

          - dodržování linek (i těch pomocných), správná výška a šířka písmen

 

prvouka - určit znaky přírody na jaře, ptáky stěhovavé a stálé

                - lidské tělo, jeho části, nemoci, úrazy

               - zimní sporty, soutěze v zimních sportech

               - základní info o zimě, o zvířatech a rostlinách v zimě

              - základní info o naší vlasti,

              - znát tísňová volání - čísla,

              - listnaté stromy, jehličnaté stromy, keře (rozdíly, vyjmenovat a poznat, umět

                přiřadit plody)

 

 

Rozvrh hodin   ZDE

 

 

Zajímavé odkazy:

www.airpano.com

http://www.zsbcupice.cz/obsah.html - ​různé hry na procvičení učiva 1. - 5. třídy

 

 

 

 

aktuálnost údajů k 11.6.2019