2. A…

 

                              Vítejte na stránkách 2.A

Přeji všem našim druháčkům, i jejich rodičům úspěšný školní rok 2018/2019.

AKTUALITY

               

                            --------------------------------------------------------------------------

!!! POZOR!!!

Vchod do budovy školy z ulice Březinova je již v provozu.

 

        

Právě se učíme ...

Český jazyk - Slovo, nauka o slově, slova protikladná, slova souznačná

                     (+stále opakujeme druhy vět)

Matematika - sčítání a odčítání do 100 (po desítkách)

                    - sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky

Čtení - správné, hlasité a plynulé čtení, snažíme se porozumět čtenému textu a částečně ho interpretovat

Prvouka - jehličnaté a listnaté stromy, ovoce, zelenina, rodina (!!pravidelně píšeme testy a začínáme zkoušet-nutná domácí příprava!!) - vše v rozsahu učebnice

             - Vánoce a zvyky

 

Pro nemocné...

Český jazyk - Význam slova str.68/6

Matematika - do konce str.55 + strana 57

Čtení - trénovat hlasité čtení do strany 69 (žlutá čítanka) - Dobrodružství na moři

Prvouka - učebnice do str. 19 + 20, pracovní sešit do konce str.19

               + uč. str.26, 27, PS str. 27

Písanka - do konce str. 34 (4 řádky)

 

Domácí úkoly ...

7.12.2018 - MATEMATIKA str. 56/ cv.1

 

 

 

Co by děti měly umět ...

český jazyk -  druhy vět (znaménko na konci věty, poznat druh věty)

                     - slova opačného významu, slova souznačná (stejného nebo podobného

                       významu)

                    - rozlišit vlastní jména osob a zvířat (psát je s velkým začátečním písmenem)

                    - vyjmenovat abecedu, srovnat slova podle abecedy

                  

matematika - naprosto bezpečně umět sčítat a odčítat do 20 bez přechodu desítky

                    - sčítání a odčítání s přechodem do 20

                    -sčítání do 100 po desítkách

čtení - bezpečně umět přečíst všechna písmena, delší text, snažit se o správné a plynulé čtení

psaní - krásně psát písmenka, slova i celé kratší věty (!! POZOR na držení pera a na tlak při psaní), bezpečná znalost všech tvarů psacích písmen!

prvouka - základní info o naší vlasti, znát tísňová volání - čísla, listnaté stromy, jehličnaté stromy, keře (rozdíly, vyjmenovat a poznat, umět přiřadit plody)

 

 

Rozvrh hodin   ZDE

 

 

Zajímavé odkazy:

www.airpano.com

http://www.zsbcupice.cz/obsah.html - ​různé hry na procvičení učiva 1. - 5. třídy

 

 

 

 

aktuálnost údajů k 7.12. 2018